Monday, 26/09/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường mẫu giáo Tuổi Thơ I
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG MẦM NON 8

TRƯỜNG MẦM NON 8 THAM GIA HỌC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019 “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ”

Ngày 07 tháng 04 năm 2019 Trường Mầm non 8 tham gia học nghị quyết của Đảng ngành giáo dục và đào tạo TPVL. Theo công văn số 189/TB-PGĐT ngày 26/3/2019 của Phòng Giáo dục Thành phố Vĩnh Long tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị “ Hội nghị triển khai quán triệt chuyên đề năm 2019 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 của Tỉnh, Thành Phố.

    Trường Mầm Non 8 cùng với 14 dơn vị (Nhà trẻ Hoa Lan, Mầm Non A, Huỳnh Kim Phụng, Mầm Non 2, Mầm Non 3, Mầm Non 4, Mầm non 5, Mầm non Sao Mai, Mầm non Thanh An, Mầm non Mai Linh, Mầm non Diễm Phúc, Mầm non Việt mỹ, Hoa Sen, Bé By Ngoan, nhà trẻ Trinh Vương, Hoa Sen) cùng tham gia lớp thứ IV vào ngày chủ nhật, ngày 07 tháng 04 năm 2019. Gồm 3 báo cáo viên: Bà Tạ Thanh Trúc -  Phó Ban tuyên Giáo Thành Ủy, Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh-  Trưởng Ban tuyên Giáo Thành Ủy, Ông Lê Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Thành Phố Vĩnh Long.

1. Bà Tạ Thanh Trúc -  Phó Ban tuyên Giáo Thành Ủy cáo báo Nghị Quyết số 13-NQ/TU Nghị quyết của ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

 - Phương hướng:

Tiếp tục cơ cấu lại các ngành kinh tế, trọng tâm là nông nghiệp, công thương, du lịch theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược và các giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, hạn và xâm nhập mặn. Bảo đảm ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chú trọng thực hiện nêu gương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, nhà nước theo quy định; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

 - Nhiệm vụ:

+ Phát triển kinh tế:  về nông nghiệp, nông thôn mới công nghiệp, xây dựng và đầu tư thương mại, dịch vụ, du lịch tài chính tín dụng, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể.

+ Văn hoá xã hội: Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, chính sách với người có công, an sinh xã hội, dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

+ Quốc phòng - an ninh, nội chính và đối ngoại: Quốc phòng, an ninh và công tác nội chính, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

+ Xây dựng hệ thống chính trị.

2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh-  Trưởng Ban tuyên Giáo Thành Ủy cáo báo Nghị Quyết số 32-Ctr/TU chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Nhiệm vụ:

+ Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và làm sâu sắc thêm nền tảng tư tưởng của Đảng.

+ Tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần làm phong phú và sâu sắc hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới.

+ Nâng cao chất lượng công tác quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội.

+ Xây dựng lực lượng chuyên trách và đổi mới toàn diện phương pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

+ Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kỷ luật phát ngôn và kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng của các tổ chức đảng và đảng viên.

3. Ông Lê Văn Thanh -  Thành Ủy Viên- Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Thành Phố Vĩnh Long báo cáo chuyên đề “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  của ban tuyên giáo trung Ương Đảng, chuyên đề gồm có hai phần:

+ Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

+ Phần thứ hai: Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

  Qua một ngày tiếp thu các nghị quyết các cán bộ giáo viên trường Mầm Non 8 tham gia học lắng nghe và có ghi chép một cách nghiêm túc./.


Tác giả: Bùi Thị Hoa Chúc
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 09 : 1.578
Tháng trước : 45
Năm 2022 : 4.250
Năm trước : 1.504
Tổng số : 13.026